Visi & Misi

  • PDF

 

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

 

Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan Rabbani di dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara kearah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

 

 

VISI SEKOLAH

 

Menjadi Sebuah Institusi Pendidikan Islam

Unggul yang mampu melahirkan

Insan Soleh Wa Musleh

melalui Pendekatan Holistik dan

Pengurusan Terancang Menjelang 2020.

 

MISI SEKOLAH

 

Menghayati Usaha-usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh melalui pendidikan bagi :

  • Melahirkan murid yang bertaqwa kepada ALLAH S.W.T
  • Melahirkan murid yang menguasai segala kemahiran asas ke arah kecemerlangan akhlak dan peribadi
  • Melahirkan murid yang boleh berfikir dan bersaing dalam sebarang keadaan dan suasana
  • Menjadikan warga sekolah warga yang penyayang

 

 

Last Updated on Tuesday, 31 May 2016 02:59

You are here